دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۴ آذر ۱۴۰۰

 • ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۴ آذر ۱۴۰۰

 • ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳ آذر ۱۴۰۰

 • ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳ آذر ۱۴۰۰

 • ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲ آذر ۱۴۰۰

 • ۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲ آذر ۱۴۰۰

 • ۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱ آذر ۱۴۰۰

 • ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱ آذر ۱۴۰۰

 • ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۰ آبان ۱۴۰۰

 • ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۰ آبان ۱۴۰۰

 • ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۹ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۹ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 2 از 83«12345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها