دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۱۱
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 2 از 57«12345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها