دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۰۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۸
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۰۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۳
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۰۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۰۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 20 از 83« اولین...10«1819202122 » 304050...آخر »

آخرین خبرها