دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۶ اسفند ۹۹

 • ۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های کشور از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۶ اسفند ۹۹

 • ۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۵ اسفند ۹۹

 • ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز سه شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های کشور از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۵ اسفند ۹۹

 • ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز سه شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹

آمار کرونا در ایران ۴ اسفند ۹۹

 • ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های کشور از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۴ اسفند ۹۹

 • ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹

آمار کرونا در ایران ۳ اسفند ۹۹

 • ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز یکشنبه ۳ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های کشور از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۳ اسفند ۹۹

 • ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز یکشنبه ۳ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹

آمار کرونا در ایران ۲ اسفند ۹۹

 • ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز شنبه ۲ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های کشور از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۲ اسفند ۹۹

 • ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز شنبه ۲ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹

آمار کرونا در ایران ۱ اسفند ۹۹

 • ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز جمعه ۱ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های کشور از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱ اسفند ۹۹

 • ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز جمعه ۱ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹
عنوان 20 از 57« اولین...10«1819202122 » 304050...آخر »

آخرین خبرها