دسته: قیمت ارز

قیمت دلار و ارز ۱۳ اسفند ۹۹

 • ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۱۲ اسفند ۹۹

 • ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۱۱ اسفند ۹۹

 • ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ دوشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۱۰ اسفند ۹۹

 • ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۹ اسفند ۹۹

 • ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ شنبه ۹ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۸ اسفند ۹۹

 • ۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ جمعه ۸ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۷ اسفند ۹۹

 • ۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ پنجشنبه ۷ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۶ اسفند ۹۹

 • ۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز ۵ اسفند ۹۹

 • ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ سه شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز آزاد ۴ اسفند ۹۹

 • ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز آزاد ۳ اسفند ۹۹

 • ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ یکشنبه ۳ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.

قیمت دلار و ارز آزاد ۲ اسفند ۹۹

 • ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
 • ۰
در این بخش از خبر قیمت روز دلار و ارز آزاد در بازار ایران به تاریخ شنبه ۲ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید.
عنوان 1 از 512345 »

آخرین خبرها