بایگانی برچسب ها: آمار کرونا

آمار کرونا در ایران ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 • ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 • ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۲۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۲۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۲۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۲۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۲۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

 • ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۲۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 4112345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها