بایگانی برچسب ها: آمار کرونا

آمار کرونا در ایران ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 1612345 » 10...آخر »

آخرین خبرها