بایگانی برچسب ها: آمار کرونا

آمار کرونا در ایران ۱۷ اسفند ۹۹

 • ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های ایران از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱۷ اسفند ۹۹

 • ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۶ اسفند ۹۹

 • ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های ایران از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱۶ اسفند ۹۹

 • ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۵ اسفند ۹۹

 • ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز جمعه ۱۵ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های ایران از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱۵ اسفند ۹۹

 • ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز جمعه ۱۵ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۴ اسفند ۹۹

 • ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های ایران از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱۴ اسفند ۹۹

 • ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۳ اسفند ۹۹

 • ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های ایران از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱۳ اسفند ۹۹

 • ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۲ اسفند ۹۹

 • ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان های ایران از نظر شیوع بیماری کرونا.

آمار جهانی کرونا ۱۲ اسفند ۹۹

 • ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
 • ۰
در این بخش از خبر آخرین آمار رسمی جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۱۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 912345 » ...آخر »

آخرین خبرها