بایگانی برچسب ها: ماه مبارک رمضان‌

کمک ۴۵۰ میلیون تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند

  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸
  • ۰
رهبر انقلاب اسلامی، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان به این امر خدا پسندانه اختصاص دادند.

توصیه های تغذیه ای در ایام ماه مبارک رمضان و کرونا

  • ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۴
  • ۰
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﻏـﺬاﻳﻰ ﺑـﺮای ﺑـﺮ ﻃـﺮف کردن ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺗﻐﺬﻳـﻪ‌ای ﺷـﺎﻣﻞ آب، اﻣـﻼح، وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ‌ﻫــﺎ، ﻣــﻮاد ﻣﻌــﺪﻧﻰ، ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧــﺮژی ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز ﺑــﺪن اﻓــﺮاد روزه دار ضروری است.

بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی در ماه رمضان به درخواست علم الهدی

  • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷
  • ۰
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: از مسوولان می خواهم با تهیه دستورالعمل و پروتکل‌هایی برای رعایت بهداشت و مقابله با ویروس کرونا، امکان باز شدن مساجد و مراکز عبادت را برای حضورمردم در ماه رمضان فراهم کنند.

آخرین خبرها