بایگانی برچسب ها: آمار جهانی کرونا

آمار جهانی کرونا ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

 • ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۳۹۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳۰ آذر ۱۴۰۰

 • ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۹ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۸ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۶ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

 • ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۷۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۱۸ آذر ۱۴۰۰

 • ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۶۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۱۷ آذر ۱۴۰۰

 • ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۶۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 2812345 » 1020...آخر »

آخرین خبرها