بایگانی برچسب ها: آمار جهانی کرونا

آمار جهانی کرونا ۳ مرداد ۱۴۰۰

 • ۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۰
 • ۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲ مرداد ۱۴۰۰

 • ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
 • ۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۱ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
 • ۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳۱ تیر ۱۴۰۰

 • ۳۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
 • ۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳۰ تیر ۱۴۰۰

 • ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
 • ۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۹ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۴
 • ۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۸ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۷ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۷ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۶ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۵ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۵ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۸۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۳ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۸۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۲ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۸۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 1612345 » 10...آخر »

آخرین خبرها