بایگانی برچسب ها: آمار جهانی کرونا

آمار جهانی کرونا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

 • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۳۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 812345 » ...آخر »

آخرین خبرها