بایگانی برچسب ها: آمار جهانی کرونا

آمار جهانی کرونا ۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۱ آبان ۱۴۰۰

 • ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۵
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳۰ مهر ۱۴۰۰

 • ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۹ مهر ۱۴۰۰

 • ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

 • ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۷ مهر ۱۴۰۰

 • ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۶ مهر ۱۴۰۰

 • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۲۵ مهر ۱۴۰۰

 • ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰
 • ۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 2312345 » 1020...آخر »