دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 • ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۴۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 10 از 57« اولین...«89101112 » 203040...آخر »

آخرین خبرها