دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۱۶ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار کرونا در ایران ۱۵ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۵ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۳۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۴ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۴ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۳۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۳ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار کرونا در ایران ۱۲ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۲ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۳۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۱ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۱ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۳۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۰ مهر ۱۴۰۰

 • ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۳۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 10 از 83« اولین...«89101112 » 203040...آخر »

آخرین خبرها