دسته: اجتماعی

آمار جهانی کرونا ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۹ خرداد ۱۴۰۰

 • ۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۹ خرداد ۱۴۰۰

 • ۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۸ خرداد ۱۴۰۰

 • ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۸ خرداد ۱۴۰۰

 • ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.
عنوان 30 از 83« اولین...1020«2829303132 » 405060...آخر »

آخرین خبرها