دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۱۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۱ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار کرونا در ایران ۱۰ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.
عنوان 5 از 83« اولین...«34567 » 102030...آخر »

آخرین خبرها