دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۴ خرداد ۱۴۰۰

 • ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۴ خرداد ۱۴۰۰

 • ۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۸
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۷ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 5 از 57« اولین...«34567 » 102030...آخر »

آخرین خبرها