دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۱۱
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 3 از 57«12345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها