دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۲۸ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۸ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۶ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۷ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 3 از 83«12345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها