دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۲۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۱ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۱ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۰ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۰ آبان ۱۴۰۰

 • ۲۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۹ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۹ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۸ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۸ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۷ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۷ آبان ۱۴۰۰

 • ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۵۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 4 از 83« اولین...«23456 » 102030...آخر »

آخرین خبرها