دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 • ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۹ خرداد ۱۴۰۰

 • ۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۹ خرداد ۱۴۰۰

 • ۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۷۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۸ خرداد ۱۴۰۰

 • ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۸ خرداد ۱۴۰۰

 • ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۷ خرداد ۱۴۰۰

 • ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۶ خرداد ۱۴۰۰

 • ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۶ خرداد ۱۴۰۰

 • ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۱
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۵ خرداد ۱۴۰۰

 • ۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۵ خرداد ۱۴۰۰

 • ۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 4 از 57« اولین...«23456 » 102030...آخر »

آخرین خبرها