دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۶۰ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۵۹ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۵۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

 • ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۵۸ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 5112345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها