دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۶ آبان ۱۴۰۰

 • ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۵ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۵ آبان ۱۴۰۰

 • ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار کرونا در ایران ۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۴ آبان ۱۴۰۰

 • ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار جهانی کرونا ۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز دوشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳ آبان ۱۴۰۰

 • ۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز دوشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲ آبان ۱۴۰۰

 • ۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار کرونا در ایران ۱ آبان ۱۴۰۰

 • ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱ آبان ۱۴۰۰

 • ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۲۴۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 7712345 » 102030...آخر »