دسته: اجتماعی

آمار کرونا در ایران ۳ مرداد ۱۴۰۰

 • ۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳ مرداد ۱۴۰۰

 • ۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲ مرداد ۱۴۰۰

 • ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲ مرداد ۱۴۰۰

 • ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۴ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۱ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۱ مرداد ۱۴۰۰

 • ۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۳ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۱ تیر ۱۴۰۰

 • ۳۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۱ تیر ۱۴۰۰

 • ۳۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۳۰ تیر ۱۴۰۰

 • ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۳۰ تیر ۱۴۰۰

 • ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۲ میلیون به بیماری کووید ۱۹.

آمار کرونا در ایران ۲۹ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
آخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در ایران روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. بررسی آخرین وضعیت مناطق استان ها.

آمار جهانی کرونا ۲۹ تیر ۱۴۰۰

 • ۲۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۴
شآخرین آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا (تعداد جانباختگان و مبتلایان) در جهان روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید. ابتلای بیش از ۱۹۱ میلیون به بیماری کووید ۱۹.
عنوان 1 از 6212345 » 102030...آخر »

آخرین خبرها